• Honorary President : Mrs Kirsten RAUSING

 • Chairman : Mr Hubert HONORÉ (France) in delegation of Loïc MALIVET (France)

 • Vice-Chairmen :
  Mr Andreas TIEDTKE (Germany)
  Mr Nick ELSASS (Denmark)

 • Treasurer :
  Mr Shane O’DWYER (Ireland)

 • Secretariat :
  Mrs Camille VERCKEN  (France)